zavrnil ne vem omrežna skupina - obvezno! telefonska številka - obvezno!
Dober dan, sem , anketar raziskovalne družbe Cati.
V imenu Fakultete za družbene vede, projekt RIS, izvajamo aktualno raziskavo o infomacijskih tehnologijah.
Želeli bi govoriti z nekom, ki je v vašem podjetju odgovoren za podroe`je informatike ali z direktorjem.
Podjetje:
rezultati raziskave bodo javni na www.ris.org
!!!anketiranje!!! ciljna oseba pride na telefon zavrnil anketiranje zanesljiv zmenek navidezen zmenek ni primeren za anketiranje zasebno stanovanje/preveri!!! fax/modem tajnica
Dober dan, sem , anketar raziskovalne drube Cati.
V imenu Fakultete za družbene vede, Projekt RIS, izvajamo aktualno raziskavo o infomacijskih tehnologijah.
Želeli bi govoriti z nekom, ki je v vašem podjetju odgovoren za podroe`je informatike ali z direktorjem.
Anketa je kratka in tema aktualna, rezultati bodo javno dostopni. Vaši odgovori bodo seveda obravnavani zaupno.
rezultati raziskave bodo javni na www.ris.org
********************** konec nagovora ********************** ********************** UVOD - INTERNET ********************** Ali se vaše podjetje nahaja na eni lokaciji ali na vee` geografskih lokacijah? ena lokacija dve lokaciji tri in vee` Koliko zaposlenih imate v vašem podjetju? zanima nas skupno število vseh zaposlenih, na vseh lokacijah v Sloveniji Koliko od tega jih pri svojem delu redno uporablja rae`unalniško opremo? E`E NE VE NAJ OCENI VSAJ približno; e`e ne ve.... 99999 Koliko pa imate zunanjih sodelavcev? In koliko teh zunanjih sodelavcev uporablja rae`unalniško opremo? Koliko osebnih rae`unalnikov imate v vašem podjetju? vsaj približno; nie`...0; ne ve.... 99999 Ali lahko ocenite na lestvici od 1 do 5, ali se v vasem podjetju zavzemate za prostovoljno e`lanstvo v GZS (Gospodarski zbornici) - in torej ne za obvezno e`lanstvo kot je sedaj. Pri tem 5 pomeni ZELO ZA prostovoljno e`lanstvo, 1 pa ZELO PROTI? zelo proti prostovoljnem e`lanstvu proti niti niti za zelo za prostovoljno e`lanstvo ALI IMA VAŠA ORGANIZACIJA DOSTOP DO INTERNETA? DA, IMA DOSTOP NE, VENDAR JE V PRIPRAVI NE, VENDAR GA NAE`RTUJEMO V 12 MESECIH NE, VENDAR SMO O TEM ŽE RAZMIŠLJALI NE IN O TEM ŠE NISMO RAZMIŠLJALI NA KAKŠNE NAE`INE VAŠA ORGANIZACIJA POVEZANA Z INTERNETOM? Možnih je vee` odgovorov. Klicni dostop prek navadnega analognega modema Klicni dostop prek ISDN Kabelski dostop ADSL Najeta linija s pasovno širino MANJ kot 2Mb/s Najeta linija s pasovno širino VEE` kot 2Mb/s Brezžie`a povezava Mobilni dostop Satelitska povezava Drugo ... vpišite druge nae`ine dostopa Ali razmišljate tudi o kakšnem drugae`nem dostopu do interneta? je v pripravi nae`rtujemo v 12 mesecih smo razmišljali, a se še nismo odloe`ili smo razmišljali, a smo se odloe`ili, da ne NE, o tem še nismo razmišljali Klicni dostop prek ISDN Kabelski dostop ADSL Najeta linija Brezžie`na povezava Mobilni dostop Satelitski dostop Ali obstaja v vašem podjetju na glavni lokaciji možnost prikljue`itve na kabelsko TV omrežje? Povdarek na GLAVNI LOKACIJI da, kabelsko omrezje je že napeljano kabelsko omrežje je v pripravi ne Ali obstaja v vašem podjetju na drugih lokacijah možnost prikljue`itve na kabelsko TV omrežje? Povdarek na DRUGIH LOKACIJAH da ne delno Ali imate v vašem podjetju na glavni lokaciji možnost dostopa do širokopasovnega interneta prek ADSL-a? Povdarek na GLAVNI LOKACIJI da, širokopasovni dostop prek ADSL je že mogoe` širokopasovni dostop prek ADSL je v pripravi ne Ali imate v vašem podjetju na drugih lokacijah možnost dostopa do širokopasovnega interneta prek ADSL-a? Povdarek na DRUGIH LOKACIJAH da ne delno Koliko ponudnikov dostopa do interneta vaše podjetje ? ne vem...... 101 Ali lahko ocenite, kako verjetno bi zamenjali glavnega ponudnika dostopa do interneta, e`e bi drug, konkurene`en ponudnik, ponudil boljše ali ugodnejše storitve? e`e odgovori, da bi zamenjal --- vprašaj, ali zagotovo ali verjetno; enako velja za ne bi zamenjal zagotovo ga ne bi zamenjal verjetno ga ne bi zamenjal neodloe`en verjetno bi ga zamenjal zagotovo bi ga zamenjal Kaj pa vam bi moral drugi ponudnik interneta ponuditi, da bi zamenjali trenutnega ponudnika? Vee` možnih odgovorov, kar pomeni, da spodbujaj e`im vee` navedb... nie`, ne bi zamenjal nižje cene pogovorov na stacionarne telefone nižje cene pogovorov na mobilne telefone nižje cene klicev v tujino nižje naroe`nine boljše telefone brezplae`en priklop brezplae`na menjava aparatov boljšo kvaliteto storitev nove storitve e`e bi s sedanjim imel (velike) težave dodatne popuste, ugodnosti da bi obdržal isto telefonsko številko brezplae`no naroe`nino SMS tudi preko fiksnih telefonov drugo .... Vpišite drugo: KDO VAŠ !-GLAVNI-! PONUDNIK DOSTOPA DO INTERNETA? NAVEDITE ORGANIZACIJO. v angleše`ini INTERNET PROVIDER Agenda Amis.net (Medinet, ABM) ARNES AT&T (IBM) Boter (S.net, SMartcom) CEETEL Eurocom Gorenjski kabel (Astra) Incotel Intec In.life K2.net Kanal8 KISS Kivi KKS Triera On-line KKS Velenje KRS Rotovž Metaling Mobitel Moj net (Unistar) Netsi.net Orpo Perftech (s5.net) Quantum SIOL Simobil Softnet Univerza-LJ Univerza-MB Voljatel Telemach (Link, Sistel) Telesat Drug ponudnik .... VPIŠTE PONUDNIKA DOSTOPA Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh niste zadovoljni, 5 pa da ste zelo zadovoljni, kako ste zadovoljni z vašimi glavnim ponudnikov internetnih storitev glede na.. POVSEM NEZADOVOLJNI .. ... .... ZELO ZADOVOLJNI zadovoljstvo v celoti ceno storitev stabilnost povezave pomoe` uporabnikom Na kakšen nae`in dostopate do interneta prek vašega glavnega ponudnika? Možnih je vee` odgovorov. Izpisani so samo tisti, ki so bili izbrani pri vprasanju o dostopu. Ce je vec moznosti, naj pove vse, ki jih imajo!!! Klicni dostop prek navadnega analognega modema Klicni dostop prek ISDN Kabelski dotop ADSL Najeta linija Brezžie`a povezava Mobilni dostop Satelitski dostop KDO VAŠ !- DRUGI NAJPOMEMBNEJŠI -! PONUDNIK DOSTOPA DO INTERNETA? NAVEDITE ORGANIZACIJO. Agenda Amis.net (Medinet, ABM) ARNES AT&T (IBM) Boter (S.net, SMartcom) CEETEL Eurocom Gorenjski kabel (Astra) Incotel Intec In.life K2.net Kanal8 KISS Kivi KKS Triera On-line KKS Velenje KRS Rotovž Metaling Mobitel Moj net (Unistar) Netsi.net Orpo Perftech (s5.net) Quantum SIOL Simobil Softnet Univerza-LJ Univerza-MB Voljatel Telemach (Link, Sistel) Telesat Drugo .... VPIŠTE PONUDNIKA DOSTOPA Katere od navedenih platform oziroma okolij sistemske programske opreme uporabljate? Microsoft Windows LINUX UNIX brez linuxa IBM Mainframe DOS še kakšno drugo Katero drugo sistemsko programsko opremo še uporabljate? Jo lahko navedete... Ali ste razmišljali o uporabi Linux-a? uporaba je v pripravi nae`rtujemo v 12 mesecih smo že razmišljali nismo razmišljali ne poznam KOLIKO ZAPOSLENIH V VAŠI ORGANIZACIJI DOSTOP DO INTERNETA? približno; ne ve....99999 ALI UPORABLJATE E-POSLOVANJE? S POJMOM E-POSLOVANJA RAZUMEMO komercialne aktivnosti, ki se izvajajo preko elektronskih omrežij, pogosto preko interneta, ki vodijo k prodaji ali nakupu blaga ali storitev. DA, UPORABLJAMO NAE`RTUJEMO V 12 MESECIH SMO RAZMIŠLJALI NE NISMO RAZMIŠLJALI Na katerih ravneh uporabljate elektonsko poslovanje? DA NAE`RTUJEMO V 12 MESECIH SMO RAZMIŠLJALI NE, NISMO RAZMIŠLJALI za poslovanje s podjetji/organizacijami za poslovanje s kone`nimi potrošniki za poslovanje z državno upravo za notranje poslovanje Ali so aplikacije e-poslovanje integrirane - kjer je to potrebno - med seboj in tudi s siceršnjim informacijskim sistemom? z integracijo mislimo medsebojno povezanost; naj ocenijo vsaj v grobem trenutno stanje glede na to, kaj bi bilo potrebno da, v celoti v vee`jem dellu v manjšem delu zelo malo skoraj nie` ali sploh ne Ali pri povezavi med vašimi poslovalnicami uporabljate za prenos podatkov ? da, uporabljamo je v pripravi nae`rtujemo uporabo v 12 mesecih razmišljamo o uporabi poznamo, vendar uporabe ne nae`rtujemo ne poznamo klasie`ne tehnologije kot so najeti vodi, ATM, Frame Relay, ISDN nove tehnologije kot je IP VPN, IP MLPS Ali - vsaj poskusno - že uporabljate internet telefonijo? telefoniranje preko interneta da, uporabljamo je v pripravi nae`rtujemo uporabo v 12. mesecih razmišljamo o uporabi poznam, vendar uporabe ne nae`rtujemo ne, nisem še slišal Kakšen odstotek vseh mednarodnih telefonskih pogovorov in faxov opravljate (boste opravljali) prek Interneta? mišljeno je v tipie`nem mesecu - recimo temu povpree`no Kakšen odstotek domae`ih telefonskih pogovorov in faxov opravljate (boste opravljali) prek Interneta? mišljeno je v tipie`nem mesecu - recimo temu povpree`no Kakšen telefonski sistem imate v organizaciji? analogno hišno centralo s sistemskimi telefoni ISDN hišno centralo s sistemskimi telefoni centrex (navaden, ne IP) IP hišno centralo z IP telefoni nimamo telefonske centrale Katero podjetje je ponudnik IP telefonije? VPIŠTE podjetje Ali ste že razmišljali o IP telefonski centrali? da, uporabljamo je v pripravi nae`rtujemo v 12 mesecih razmišljamo o uporabi poznam, vendar uporabe ne nae`rtujemo ne, nismo razmišljali Katero podjetje bo najbolj verjetni ponudnik IP telefonije? VPIŠTE podjetje Ali imate sisteme za videokonference? da, uporabljamo je v pripravi nae`rtujemo uporabo v 12. mesecih razmišljamo o uporabi poznam, vendar uporabe ne nae`rtujemo ne, nisem še slišal Ali gre za namizne ali sobne sisteme? namizni sistemi sobni sistemi Ali gre za ISDN ali IP povezavo? ISDN povezava IP povezava Koliko oseb v podjetju uporablja/bo uporabljalo te sisteme? Vsaj približno; ne ve ....999 Ali menite, da bi lahko za posredovanje poslovnih informacij vašega podjetja (npr. informacije o znižanjih, posebnih ponudbah...) uporabljali katerega od naslednjih elektronskih medijiev? že uporabljamo je v pripravi nae`rtujemo v 12 mesecih o tem smo že razmišljali o te še nismo razmišljali SMS sporoe`ila MMS sporoe`ila email sporoe`ila po elektronski pošti informacijske terminale na obe`inah/upravnih enotah bankomati z razširjenimi funkcijami ALI SE VAŠA ORGANIZACIJA PREDSTAVLJA NA SPLETNIH STRANEH? Ali imajo svojo DOMAE`O STRAN oziroma HOME PAGE DA, ali samostojno ali v sklopu krovnega podjetja NE, VENDAR JE V PRIPRAVI NE, VENDAR JO NAE`RTUJEMO V 12 MESECIH O TEM ŽE SMO RAZMIŠLJALI O TEM ŠE NISMO RAZMIŠLJALI SMO JO IMELI, VENDAR JE NIMAMO VEE` predstavitev ima samo krovno podjetje, ki pa ne pokriva te poslovalnice Ali je spletna stran vašega podjetja kakorkoli prilagojena invalidom oziroma ljudem s posebnimi potrebami? DA JE V PRIPRAVI NAE`RTUJEMO V 12 MESECIH SMO RAZMIŠLJALI ŠE NISMO RAZMIŠLJALI Ali nae`rtujete vee`jo prenovo spletne strani vaše organizacije? da je v teku da, v pripravi da, nae`rtujemo v 12 mesecih da, smo razmišljali ne, smo zakljue`ili v zadnjih 12 mesecih ne, zakljue`ili smo pred vee` kot letom in ne zaenkrat nae`rtujemo prenove Kako pomembno vlogo imajo pri vsebinski in konceptualni zasnovi spletne strani naslednje skupine:
Ocenite na letvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni "ZELO NEPOMEMBNO" in 5 - "ZELO POMEMBNO"
nimamao tega oddelka oz. te osebe zelo nepomembno nepomembno niti-niti pomembno zelo pomembno oddelek za informatiko (oz. oseba odgovorna za informatiko) oddelek marketing (oz. oseba odgovorna za marketing) oddelek oz. oseba odgovorna za odnose z javnostmi direktor oziroma e`lan uprave ostali zaposleni v podjetju specializirana podjetja, s katerimi sodelujemo zunanji sodelavci
Kako se strinjate oziroma ne strinjate z naslednjo trditvijo
Slovenska država je dobro poskrbela za optimalen razvoj interneta v Sloveniji.
Ocenite na lestvici od ena do pet, kjer ena pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa poplnoma se strinjam.
Loe`i 3-niti-niti od 98-brez odgovora, ne poznam in 99-ne vem, neodloe`en !!!!!!! sploh se ne strinjam .. ... .... popolnoma se strinjam
Ali lahko na lestvici od 1 do 5, kjer ena pomeni zelo negativno vlogo, 3 pomeni niti negativno, niti pozitivno, 5 pa zelo pozitivno vlogo, ocenite vlogo, ki so jo - v celoti gledano - s svojimi dejanji in ne-dejanji imele pri optimalnem razvoju interneta v sloveniji naslednje institucije... Loe`i 3-niti-niti od 98-brez odgovora, ne poznam in 99-ne vem, neodloe`en !!!!!!! zelo negativno niti negativno, niti pozitivno zelo pozitivno ARNES Telekom Slovenije Vlada Republike Slovenije Predsednik vlade Janez Janša Parlament (državni zbor) Microsoft Evropska komisija in drugi organi EU Kaj pa naslednje institucije... Loe`i 3-niti-niti od 98-brez odgovora, ne poznam in 99-ne vem, neodloe`en !!!!!!! zelo negativno niti negativno, niti pozitivno zelo pozitivno Bivše Ministrstvo za informacijsko družbo Bivši Center vlade za informatiko Ministrstvo za gospodarstvo Gospodarska zbornica Slovenije novi Direktorat za elektronske komunikacije mediji Ali lahko ocenite na skali od 1 do 5, ali se v vasem podjetju zavzemate za prostovoljno e`lanstvo v GZS (Gospodarski zbornici) - in torej ne za obvezno e`lanstvo kot je sedaj. Pri tem 5 pomeni ZELO ZA prostovoljno e`lanstvo, 1 pa ZELO PROTI zelo proti prostovoljnem e`lanstvu proti niti niti za zelo za prostovoljno e`lanstvo
Ali lahko ocenite ugled naslednih podjetij, ki delujejo na podroe`ju telekomunikacij in rae`unalništva.
Uporabite oceno od 1 do 5, kjer ena pomeni, da podjetje sploh ni ugledno, 5 pa, da je podjetje zelo ugledno
Bodite pozorni na NE POZNAM in NE VEM!!! sploh ni ugledno .. ... .... zelo ugledno podjetje NOKIA Ericsson Mobitel Simobil HP Compaq MICROSOFT SLOVENIJA IBM SLOVENIJA
Kaj pa naslednja podjetja.... Bodite pozorni na NE POZNAM in NE VEM!!! sploh ni ugledno .. ... .... zelo ugledno podjetje SIOL SRC computers AMIS TELEMACH ZASLON ISKRATEL TELEKOM SLOVENIJE ELES Elektro - Slovenija
So zaposleni v vasem podjetju v zadnjih 12 mesecih obiskovali kakršenkoli izobraževalni tee`aj? ne samo IKT tee`aji da ne Koliko zaposlenih? (priblizno) Koliko od tega v tujini? (priblizno) o... ne ve....9999 Poznate pojem "e-izobraževanje" oziroma on-line izobraževanje? poznam delno poznam sem že slišal ne poznam Ali so se vaši zaposleni na tak nae`in že izobraževali...? da, na tak nae`in smo se že izobraževali ne, vendar nas to zanima niso in nas ne zanima v okviru internih izobraževalnih programov vaše organizacije v okviru programov narejenih v tujini v okviru izobraževalnih programov, ki jih na trgu ponujajo podjetja v Sloveniji Koliko zaposlenih se je izobraževalo na tak nae`in v zadnjih 12 mesecih? vsaj približno; nie`...0; ne ve.... 99999 Koliko razlie`nih programov e-izobraževanja so se udeležili? vsaj približno; nie`...0; ne ve.... 99999 S katerega oziroma katerih podroe`ja so se e-izobraževali? Katere domae`e oziroma tuje organizacija so nudila navedena e-izobrazevanja? Ali lahko na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako ste bili v splošnem zadovoljni s takšnim nae`inom izobraževanja, kjer 1 pomeni da sploh niste bili zadovoljni; 5 pa da ste bili zelo zadovoljni? Sploh nismo bili zadovoljni Zelo smo bili zadovoljni V nadaljevanju bomo navedli nekaj trditev o e-izobraževanju za vaše podjetje.
Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni "SPLOH NE DRŽI" in 5 - "POPOLNOMA DRŽI", v kolikšni meri to velja za vaše podjetje
sploh ne drži ne drži niti-niti drži popolnoma drži naši zaposleni imajo raje klasie`no kot on-line izobraževanje vee`ina e-izobraževanja bi lahko potekala v angleškem jeziku vodstvo podjetja podpira razvoj e-izobraževanja v podjetju imamo osebo zadolženo za e-izobraževanje pri e-izobrazevanju so privlae`ni predvsem nizji stroski pri e-izobrazevanju je privlae`na predvsem fleksibilnost v podjetju imamo sicer že izdelana doloe`ena izobrazevalna gradiva za zaposlene zanima nas izdelava internega sistema e-izobraževanja za izdelavo internega sistema e-izobrazevanje bi verjetno najeli zunanje izvajalce
Ali je vaše podjetje tudi samo izdelalo oziroma že sodelovalo pri pripravi oz. izdelavi internega e-izobraževanja za svoje zaposlene? DA, smo že v pripravi nae`rtujemo v 12 mesecih smo že razmisljali nismo in nas ne zanima Torej so se vaši zaposleni že udeleževali internega e-izobraževanja? da, gre za formalne on-line izobraževalne zaokrožene celote gre zgolj za prebiranje internih on-line gradiv ne, je v še pripravi
**************zae`etek sklopa EBW in CRP *************** ***************zae`etek podsklopa EBW**************** Ali ste v preteklih 12 mesecih v vašem podjetju lansirali kakršenkoli nov ali bistveno izboljšan izdelek oziroma storitev na tržiše`e? E`e ni jasno preberi: zanimajo nas novi izdelki vašega podjetja, tudi e`e so že na tržiše`u, kot tudi tisti, ki so popolnoma na novo na tržiše`u. da ne Ali ste v vaši organizaciji na katerem od naslednjih podroe`ij IKT-ja (informacijsko-komunikacijske tehnologije), dodelili delo zunanjim izvajalcem? e`e so že kdaj outsourcali, kadarkoli. IKT so informacijsko-komunikacijske tehnologije še nismo razmišljali razmišljamo pripravljamo delno implementirano rutinsko implementirano v celotni organizaciji vzdrževanja strojne opreme in omrežij zakupa spletnega prostora ali shranjevanja podatkov razvoja programskih aplikacij gostovanja programskih aplikacij pri ponudnikih aplikacijskih storitev storitev klicnih centrov drugih IKT storitev ... Vpiši te druge storitve... Ali v vaši organizaciji uporabljate katerega od naslednjih sistemov oz. aplikacij za management informacij? E`e ne pozna INTRANETA: intranet je interno omrežje znotraj organizacije in uporablja podobno programsko opremo, kot jo najdemo na internetu, le da omogoe`a komuniciranje le znotraj organizacije
E`e ne pozna ERP: ERP je sistemska programska aplikacija za podporo organizacijam pri nae`rtovanju in vodenju poslovanja, bilanc, zalog in nabave
E`e ne pozna SCM: SCM je na internetu temeljee`a programska aplikacija, ki služi kot podpora pri upravljanju logistike, premie`nega inventarja in povezuje poslovne partnerje
da v pripravi nae`rtujemo v 12 mesecih smo razmišljali nismo razmišljali ne poznam inTRANET (ponavljam INTRANET in ne inTERnet) programske aplikacije za upravljanje z znanjem (Knowledge Management software) on-line aplikacije za beleženje delovnih ur po projektih EDM oziroma Enterprise Document Management System ERP oziroma Enterprise Resource Planing System SCM oziroma Supply Chain Management System CMS oziroma Content Management System - sistemi za upravljanje s spletnimi vsebinami CRM oziroma Customer Relationship Marketing
Ali v vaši organizaciji uporabljate aplikacije za e-izobraževanje oz. on-line študij, to so npr. gradiva za izobraževanje zaposlenih, ki so dostopna na INTRANETU ali INTERNETU? da v pripravi nae`rtujemo v 12 mesecih smo razmišljali nismo razmišljali ne poznam Ali v vaši organizaciji uporabljate katero o naslednjih programskih aplikacij, ki temeljijo na odprti kodi? da v pripravi nae`rtujemo v 12 mesecih smo razmišljali nismo razmišljali ne poznam Odprtokodne opreracijske sisteme (npr. Linux) Odprtokodne programske aplikacije za delo z podatkovnimi bazami (npr. mySQL) Odprtokodne spletne brskljalnike (npr. Mozilla, Opera)
*****************konec podsklopa EBW*************** ************ sklop e-bane`ništvo *************** Ali v vašem podjetju uporabljate e-bane`ništvo? DA JE V PRIPRAVI NE, A SMO ŽE RAZMIŠLJALI O TEM NE, O TEM ŠE NISMO RAZMIŠLJALI Kdaj nameravate uvesti e-bane`ništvo? v naslednjih 3 mesecih v naslednjih 6 mesecih v naslednjih 12 mesecih v prihodnjih dveh letih kasneje Pri kateri banki boste uporabljali e-bane`ništvo? A - Banka Bank Austria - Creditanstald Banka Celje Banka Koper Banka Vipa Gorenjska Banka Krekova Banka NLB -Nova Ljubljanska banka (sem sodijo še navedbe Dolenjske banke Pomurske banke in Banke Velenje) Nova KBM PBS - Poštna banka Slovenije SKB (Societe Generale) Slovenska investicijska banka Slovenska zadružno kmetijska banka Volksbank- Ljudska banka Hypo Alpe-Adria bank M Banka Probanka Banka Zasavje Koroška banka Banka Domžale druga nenavedena banka ... vpišite to drugo banko Katera banka je po vašem mnenju najbolj razvila e-bane`ništvo? A - Banka Bank Austria - Creditanstald Banka Celje Banka Koper Banka Vipa Gorenjska Banka Krekova Banka NLB -Nova Ljubljanska banka (sem sodijo še navedbe Dolenjske banke Pomurske banke in Banke Velenje) Nova KBM PBS - Poštna banka Slovenije SKB (Societe Generale ) Slovenska investicijska banka Slovenska zadružno kmetijska banka Volksbank- Ljudska banka Hypo Alpe-Adria bank M Banka Probanka Banka Zasavje Koroška banka Banka Domžale druga nenavedena banka ... vpišite to drugo banko Katerega leta ste zae`eli uporabljati storitve e-bane`ništva? Vpiši letnico...vkljue`no z 19.. oziroma 20...; ne vem... 1900 Kolikšen odstotek vrednosti celotnega plae`ilnega prometa opravite s pomoe`jo e-bane`ništva? v odstotkih; ne vem..... 101 Kolikšen odstotek vseh nalogov oziroma trnansakcij v plae`ilnem prometu opravite s pomoe`jo e-bane`ništva? v odstotkih; ne vem..... 101 Ali opravljate elektronski plae`ilni promet prek ene, dveh ali vee` bank? ene dveh vee` Ali boste v bodoe`e povee`ali ali zmanjšali število bank, preko katerih opravljate plae`ilni promet? enako povee`ali zmanjšali Katere storitve opravljate v vašem podjetju s pomoe`jo e-bane`ništva? tolarski plae`ilni promet devizni plae`ilni promet oplemenitenje sredstev (depoziti, vezave...) zagotavljanje likvidnosti in naložbe (limiti, krediti...) zavarovanje poslov (garancije, avali, akreditivi...) investicijsko bane`ništvo (posli v zvezi z vrednostnimi papirji) informiranje o ponudbi (storitvah, tee`ajih...) Ali lahko ocenite, kako verjetno je, da bi vaša organizacija zamenjala banko, e`e bi druga, konkurene`na banka, ponudila boljše storitve e-bane`ništva? Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni da zagotovo ne bi zamenjali, 5 pa da bi zagotovo zamenjal. zagotovo ne bi zamenjal banke verjetno je ne bi zamenjal neodloe`en verjetno bi jo zamenjal zagotovo bi zamenjal banko Katera je vaša GLAVNA banka za elektronsko bane`no poslovanje? A - Banka Bank Austria - Creditanstald Banka Celje Banka Koper Banka Vipa Gorenjska Banka Krekova Banka NLB -Nova Ljubljanska banka (sem sodijo še navedbe Dolenjske banke Pomurske banke in Banke Velenje) Nova KBM PBS - Poštna banka Slovenije SKB (Societe Generale ) Slovenska investicijska banka Slovenska zadružno kmetijska banka Volksbank- Ljudska banka Hypo Alpe-Adria bank M Banka Probanka Banka Zasavje Koroška banka Banka Domžale druga nenavedena banka ... vpišite ime banke Katero aplikacijo za e-bane`ništvo uporabljate pri Novi ljubljanski banki (NLB)? ALi je to... OBVEZNO EKSPLICITNO VPRAŠAJ ZA VSAKO APLIKACIJO POSEBEJ PROKLIK PROKLIK !-PLUS-! drugo vpisi drug sistem Kako se imenuje? Katero aplikacijo za e-bane`ništvo uporabljate pri SKB Banki? Ali je to... OBVEZNO EKSPLICITNO VPRAŠAJ ZA VSAKO APLIKACIJO POSEBEJ !-MULTILINK-! SKB NET SKB NET drugo vpisi drug sistem Kako se imenuje? Katero aplikacijo za e-bane`ništvo uporabljate pri A-banki? ALi je to... ABANET drugo vpisi drug sistem Kako se imenuje? Katero aplikacijo za e-bane`ništvo uporabljate pri Banki KOPER? ALi je to... POSLOVNA I-NET BANKA drugo vpisi drug sistem Kako se imenuje? Katero aplikacijo za e-bane`ništvo uporabljate pri ? Kako se imenuje? Kako ste zadovljni s to aplikacijo za e-bane`ništvo? povsem nezadovoljivo .. ... .... zelo zadovoljivo Kako pa ste zadovoljni z izvajanjem elektronskega plae`ilnega prometa v glavni banki? Ocenite z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni "sploh nismo zadovoljni", 5 pa "zelo smo zadovoljni". zelo nezadovoljen .. ... .... popolnoma zadovoljen Kolikšen odtotek vseh transakcij e-bane`ništva izvedete preko te banke? Ima vee` bank s katerimi posluje elektronsko. Pove naj v odstotkih glede na elektronske transakcije v ostalih bankah; ne vem..... 101 Katera pa je vaša druga banka s katero opravljate e-bancnistvo? A - Banka Bank Austria - Creditanstald Banka Celje Banka Koper Banka Vipa Gorenjska Banka Krekova Banka NLB -Nova Ljubljanska banka (sem sodijo še navedbe Dolenjske banke Pomurske banke in Banke Velenje) Nova KBM PBS - Poštna banka Slovenije SKB (Societe Generale ) Slovenska investicijska banka Slovenska zadružno kmetijska banka Volksbank- Ljudska banka Hypo Alpe-Adria bank M Banka Probanka Banka Zasavje Koroška banka Banka Domžale druga nenavedena banka ... vpišite to drugo banko Katero aplikacijo za e-bane`ništvo uporabljate pri Novi ljubljanski banki (NLB)? ALi je to... OBVEZNO EKSPLICITNO VPRAŠAJ ZA VSAKO APLIKACIJO POSEBEJ PROKLIK PROKLIK !-PLUS-! drugo vpisi drug sistem Kako se imenuje? Katero aplikacijo za e-bane`ništvo uporabljate pri SKB Banki? Ali je to... OBVEZNO EKSPLICITNO VPRAŠAJ ZA VSAKO APLIKACIJO POSEBEJ !-MULTILINK-! SKB NET SKB NET drugo vpisi drug sistem Kako se imenuje? Katero aplikacijo za e-bane`ništvo uporabljate pri A-banki? ALi je to... ABANET drugo vpisi drug sistem Kako se imenuje? Katero aplikacijo za e-bane`ništvo uporabljate pri Banki KOPER? ALi je to... POSLOVNA I-NET BANKA drugo vpisi drug sistem Kako se imenuje? Katero aplikacijo za e-bane`ništvo uporabljate pri ? Kako se imenuje? Kako ste zadovljni s to aplikacijo za e-bane`ništvo? povsem nezadovoljivo .. ... .... zelo zadovoljivo Kako pa ste zadovoljni z izvajanjem elektronskega plae`ilnega prometa v drugi banki? z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni "zelo nezadovoljni", 5 pa "popolnoma zadovoljni". zelo nezadovoljen .. ... .... popolnoma zadovoljen Ali v celoti gledano poteka plae`ilni promet preko banke bolje kot preko agencije za plae`ilni promet? precej bolje bolje enako slabše precej slabše Kaj bi morale storiti banke, da bi storitve e-poslovanja uporabljalo vee`je število pravnih oseb? vpišite Kaj bi morala storiti država (ministrstva, Banka Slovenije), da bi storitve e-poslovanja uporabljalo vee`je število pravnih oseb? vpišite Ali uporabljate elektronski podpis? DA JE V PRIPRAVI NE, A SMO ŽE RAZMIŠLJALI O TEM NE, O TEM ŠE NISMO RAZMIŠLJALI Katera organizacija (overovitelj) vam je izdala certifikat za elektronsko podpisovanje? Halcom Center vlade za informatiko - CVI drugo ... vpišite ime organizacije, ki je izdala certifikat Za katere namene uporabljate elektronski podpis? za pravni promet za finane`ne transakcije za poslovanje z državno upravo za poslovanje s tujino drugo ... zakaj uporablja elektronski podpis Kdaj boste zae`eli uporabljati elektronski podpis? v naslednjih 3 mesecih v naslednjih 6 mesecih v naslednjih 12 mesecih v prihodnjih dveh letih kasneje Za katere namene boste uporabljali elektronski podpis? za pravni promet za finane`ne transakcije za poslovanje z državno upravo za poslovanje s tujino drugo ... zakaj bodo uporabljali elektronski podpis ************ konec sklopa e-bane`ništvo *************** ****************** zae`etek podsklopa CRP *********************** Ali lahko ocenite ugled naslednih podjetij, ki delujejo na podroe`ju telekomunikacij in rae`unalništva.
Uporabite oceno od 1 do 5, kjer ena pomeni, da podjetje sploh ni ugledno, 5 pa, da je podjetje zelo ugledno
sploh ni ugledno .. ... .... zelo ugledno podjetje Mobitel Simobil MICROSOFT SLOVENIJA IBM SLOVENIJA HERMES SOFTLAB SAP (-!- bereš ESAPE -!-) ORACLE
Kaj pa naslednja podjetja.... Bodite pozorni na NE POZNAM in NE VEM!!! sploh ni ugledno .. ... .... zelo ugledno podjetje SIOL VOLJATEL HALCOM Softnet ISKRATEL TELEKOM SLOVENIJE ELES Elektro - Slovenija Gambit ACTUAL IT
Na katero podjetje v sloveniji pomislite, v primeru, e`e bi potrebovali kakšen nasvet v zvezi zaše`ito in varnostjo podatkov v internet omrežju? Eon HP-Compaq Hermes Softlab IBM Microsoft NIL Oracle Parsek Perftech Siol Smart-com Softnet Telekom UNISTAR Zaslon imamo lastne kadre na svojega ponudnika interneta drugo -- vpišite .... vpišite podjetje E`e pomislite na razvoj aplikacij na internetu, na katero podjetje oziroma blagovno znamko najprej pomislite? !!!!!! NE SUGERIRAJTE !!!!!! Eon HP-Compaq Hermes Softlab IBM MICROSOFT NIL Netscape Oracle Parsek Perftech Siol Smart-com Softnet Telekom UNISTAR Zaslon drugo -- vpiši ... vpišite blagovno znamko Ali ste imeli v vaši organizaciji v zadnjih 3 letih (2003-2005) vee`ja vlaganja v razvoj ali širitev informacijsko komunikacijskih tehnologij - s tem mislimo vsaj 1 mio nakupov opreme oz. naroe`il zunanjim izvajalcem ali pa vsaj en e`lovek-mesec dela zaposlenih. enota e`lovek/mesecev: ekvivalent vee` ljudi na vseh projektih; e`e je npr. 1 e`lovek delal to 12 mesecev, vpišeš 12; e`e sta 2 delala 1 leto je to 2x12=24 da ne spletne strani, intranet, extranet projekte e-poslovanja (dodatno poleg spletnih strani, intraneta, extraneta) vzpostavitev ali vee`jo prenovo informacijskih sistemov (dodatno poleg spletnih strani in e-poslovanja) vlaganja v vse vrste softvera, sistemski, baze podatkov, ERP, OLAP in vse druge programske aplikacije (poleg spletnih, strani, e-poslovanja in prenove IS) IT opremo, hardver, PC-ji, tiskalniki, vkljue`no z IT omrezji ostalo telekomunikacijsko opremo, npr. telefonijo (dodatno poleg opreme IT hardvera) Koliko ste v tem obdobju (3 leta) porabili za storitve zunanjih izvajalcev za razvoj in vzpostavitev (brez vzdrževanja) spletnih strani, intraneta ali extraneta? E`E NE VE NAJ OCENI VSAJ približno Ali ste porabili? do 1 milijon SIT nad 1 in pod 5 milijonov SIT nad 5 in pod 10 milijonov SIT nad 10 in pod 50 milijonov SIT nad 50 in pod 100 milijonov SIT nad 100 milijonov SIT Koliko e`lovek/mesecev so v tem obdobju delali na razvoju in vzpostavitvi (brez vzdrževanja) spletnih strani, intraneta in extraneta vaši zaposleni? e`e je npr. 1 e`lovek delal to 12 mesecev, vpišeš 12; e`e sta 2 delala 1 leto je to 2x12=24 Koliko ste v tem obdobju porabili za zunanje izvajalce pri projektih e-poslovanja? NAJ ne VKLJUE`UJE KAR JE VKLJUE`IL ŽE V PREJŠNO TOE`KO!! E`E NE VE, NAJ OCENI VSAJ približno Ali ste porabili? do 1 milijon SIT nad 1 in pod 5 milijonov SIT nad 5 in pod 10 milijonov SIT nad 10 in pod 50 milijonov SIT nad 50 in pod 100 milijonov SIT nad 100 milijonov SIT Koliko e`lovek/mesecev so v tem obdobju delali vaši zaposleni na teh projektih e-poslovanja? NAJ ne VKLJUE`UJE, E`E JE VKLJUE`IL ŽE V PREJŠNi dve TOE`Ki!! e`e je npr. 1 e`lovek delal to 12 mesecev, vpišeš 12; e`e sta 2 delala 1 leto je to 2x12=24 Koliko sredstev ste v tem obdobju namenili zunanjim izvajalcem, za vzpostavitev ali prenovo informacijskih sistemov? NAJ ne VKLJUE`UJE KAR JE VKLJUE`IL ŽE V PREJŠNO TOE`KO!! E`E NE VE NAJ OCENI VSAJ približno Ali ste jim morda namenili? do 1 milijon SIT nad 1 in pod 5 milijonov SIT nad 5 in pod 10 milijonov SIT nad 10 in pod 50 milijonov SIT nad 50 in pod 100 milijonov SIT nad 100 milijonov SIT Koliko e`lovek/mesecev pa so v tem obdobju delali na projektih prenove informacijskih sistemov vaši zaposleni? NAJ ne VKLJUE`UJE KAR JE VKLJUE`IL ŽE V PREJŠNO TOE`KO!!e`e je npr. 1 e`lovek delal to 12 mesecev, vpišeš 12; e`e sta 2 delala 1 leto je to 2x12=24 Koliko ste v tem obdobju porabili za nakup vseh vrst softvera in programskih aplikacij, tako pri prodajalcih softvera kot pri zunanjih izvajalcih? NAJ ne VKLJUE`UJE KAR JE VKLJUE`IL ŽE V PREJŠNE TOE`KE!! E`E NE VE NAJ OCENI VSAJ približno Ali ste porabili? do 1 milijon SIT nad 1 in pod 5 milijonov SIT nad 5 in pod 10 milijonov SIT nad 10 in pod 50 milijonov SIT nad 50 in pod 100 milijonov SIT nad 100 milijonov SIT Koliko e`lovek/mesecev pa so v tem obdobju delali na razvoju softvera oziroma programske opreme vaši zaposleni? NAJ ne VKLJUE`UJE KAR JE VKLJUE`IL ŽE V PREJŠNE TOE`KE!!e`e je npr. 1 e`lovek delal to 12 mesecev, vpišeš 12; e`e sta 2 delala 1 leto je to 2x12=24 Koliko ste v tem obdobju porabili za nakup IT opreme kot so npr. PC-ji, tiskalniki, IT omrežja in druge informacijske tehnologije? E`E NE VE NAJ OCENI VSAJ približno Ali ste porabili? do 1 milijon SIT nad 1 in pod 5 milijonov SIT nad 5 in pod 10 milijonov SIT nad 10 in pod 50 milijonov SIT nad 50 in pod 100 milijonov SIT nad 100 milijonov SIT Koliko sredstev ste v tem obdobju pri vlaganju v telekomunikacijsko opremo namenili nakupom tovrstne opreme in storitvam zunanjim izvajalcem? (telefoni, centrale, inštalacije...) NAJ ne VKLJUE`UJE KAR JE VKLJUE`IL ŽE V PREJŠNO TOE`KO! E`E NE VE NAJ OCENI VSAJ približno Ali ste vložili? do 1 milijon SIT nad 1 in pod 5 milijonov SIT nad 5 in pod 10 milijonov SIT nad 10 in pod 50 milijonov SIT nad 50 in pod 100 milijonov SIT nad 100 milijonov SIT Koliko e`lovek/mesecev pa so v tem obdobju delali na projektih prenove in vzdrževanja telekomunikacij vaši zaposleni? e`e je npr. 1 e`lovek delal to 12 mesecev, vpišeš 12; e`e sta 2 delala 1 leto je to 2x12=24 Koliko ste v tem obdobju v grobem (2003-2005) porabili za izobraževanje zaposlenih, ki je bilo povezano z uvajanjem in uporabo nove opreme oziroma aplikacij IKT-ja. V grobem ocenite notranje in zunanje stroske? E`E NE VE NAJ OCENI VSAJ približno Ali ste vložili? do 1 milijon SIT nad 1 in pod 5 milijonov SIT nad 5 in pod 10 milijonov SIT nad 10 in pod 50 milijonov SIT nad 50 in pod 100 milijonov SIT nad 100 milijonov SIT Kolkšen delež teh sredstev ste porabili za za izobraževanje IKT kadrov? ne vem, ne poznam ...101 V nadaljevanju bomo navedli še nekaj trditev o vplivih uvajanja IKT na organizacijske spremembe v vaši organizaciji?
Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni "SPLOH NE DRŽI" in 5 - "POPOLNOMA DRŽI", v kolikšni meri se strinjate s sledee`imi trditvami
sploh ne drži ne drži niti-niti drži popolnoma drži naša vlaganja v IKT so bila predvsem obnavljanje in vzdrževanje obstojee`e opreme, aplikacij ali infrastrukture, in ne razvoj oziroma širitev vlaganja v IKT so zahtevala znatne organizacijske spremembe organizacijske spremembe so bile nae`rtovane vnaprej kot sestavni del IKT projekta podcenili smo obseg organizacijskih sprememb, ki jih prinašajo vlaganja v IKT do vee`jih nepredvidenih organizacijskih sprememb je prišlo na osnovi praktie`nih izkušenj po uvedbi IKT zadovoljni smo z ue`inkom vlaganj v IKT zaradi vlaganj v IKT se je povee`ala potreba po izobraževanju zaposlenih
Kolikšen je bil obseg sprememb, ki jih je uvajanje IKT povzroe`ilo na naslednje...
Ocenite na letvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni "SPLOH NI BILO SPREMEMB" in 5 - "BILE SO ZELO VELIKE SPREMEMBE"
sploh ni bilo sprememb 2 .. 3 ... 4 .. bile so zelo velike spremembe ustanavljanje novih organizacijskih enot ukinjanje organizacijskih enot prerazporeditev delavcev v okviru obstojee`ih organizacijskih enot prekvalifikacijo delavcev spremembe v hierarhiji vodenja spremembe v organizaciji delovnih procesov spremembe v nae`inu komuniciranja izboljsanje polozaja podjetja na trgu povee`anje zadovoljstva zaposlenih vee`ja produktivnost zaposlenih
******************konec podsklopa CRP *********************** ******************konec sklopa EBW in CRP ***********************
KAKŠNA JE VAŠA FUNKCIJA V ORGANIZACIJI? DIREKTOR ORGANIZACIJE VODSTVENI DELAVEC - INFORMATIKA VODSTVENI DELAVEC - DRUGO STROKOVNI DELAVEC - INFORMATIKA STROKOVNI DELAVEC - DRUGO OSTALO Bi lahko na koncu ocenili še, kolikšen delež vseh prihodkov v letu 2005 bo vaše podjetje ustvarilo s proizvodi in storitvami za kone`ne potrošnike (in ne za organizacije in podjetja)? za razliko od prihodkov od poslovanja s podjetji in drugimi organizacijami - ne vem...101, ocenijo naj vsaj približno Ali lahko ocenite, kolikšen delež prihodkov podjetja v letu 2005 predstavljajo prihodki ustvarjeni v tujini? ne vem...101, ocenijo naj vsaj približno Kolikšen delež dohodkov iz tujine v letu 2005 predstavljajo dohodki ustvarjeni med državami e`lanicami evropske unije? ne vem...101, ocenijo naj vsaj približno Ali je vaše podjejte... sedež mednarodne organizacije sedež organizacije, ki deluje samo v Sloveniji podružnica oziroma del mednarodnega podjetja podružnica oziroma del slovenskega podjetja VAS ZANIMAJO REZULTATI TE ANKETE? da ne VSEM, ki ste sodelovali v anketi BOMO PO E-mailu POSLALI pregled rezultatov.
E`E ZELITE PREJETI REZULTATE, NAM PROSIM zaupajte VAŠ e-mail:
bo dal e-mail ne želi dati naslova
... ce noce dat, vpisi 0!

pazi na pravilen zapis e-maila! NAMESTO "afne", "at" vpisi "1"
PODOBNE ANKETE BOMO V PRIHODNOSTI IZVAJALI TUDI PO INTERNETU.
ALI BI BILI PRIPRAVLJENI TUDI TAKRAT SODELOVATI V KAKŠNI ANKETI?
DA NE
NAM LAHKO ZAUPATE VAŠ E-mail NASLOV, DA VAS BOMO V PRIHODNOSTI LAŽJE KONTAKTIRALI?

LAHKO TUDI PISEMSKI
NAJLEPŠA HVALA ZA SODELOVANJE. ALI IMATE MOGOE`E ŠE KAKŠNE PRIPOMBE NA ANKETO?